Spesialundervisning på grunnskolens område

 

For deg som er over 16 år og innbygger i Søgne kommune:

 • Du kan ha rett til spesialundervisning hvis du ikke kan få tilfredsstillende utbytte av ordinære opplæringstilbud for voksne.

 • Du kan også få slik opplæring for å utvikle og holde vedlike grunnleggende ferdigheter.

 • Du kan få fornyet opplæring på grunn av sykdom, skade eller ulykke.

 • Se Opplæringslova § 4A-2

VI VIL UTDANNE HELE MENNESKET

 

Retten til slik undervisning hos oss omfatter deg som har:

 • synsvansker

 • hørselsvansker

 • lese- og skrivevansker

 • matematikkvansker

 • kognitive vansker

 • psykiske lidelser

 

Vi tilbyr:

 • lese- og skrivekurs for å få opp leseforståelse eller lesefart

 • datatrening i spesielle tilfeller

 • hverdagsmatematikk

 • ASK- alternativ og supplerende kommunikasjon

 • ADL- trening i dagliglivets gjøremål for funksjonshemmede

 

Kvalifiseringssenteret foretar også utredning av lese- og skrivevansker.

 

Opplæringen gis etter en individuell, tilrettelagt opplæringsplan
- i enetimer og/eller i gruppe på bakgrunn av sakkyndig vurdering. Jffr. § 5-3 i Opplæringslova.

 

Søknadsskjema fås på  linken nederst på siden.

Hvis du synes noe av dette ser interessant ut for deg, er det bare å kontakte oss for en uformell veiledningstime, eller sende inn et søknadsskjema. 

 

 

 

Åpningstider:

Vi er som regel å treffes:

MANDAG -FREDAG

08.00 til 15.30

BESØKSADRESSE

Søgne gamle prestegård

Søgnetunet 7

4640 Søgne

harald.berntsen@kristiansand.kommune.no

 

 

 

TEL

380 54310

Send epost:

Finn oss på:

 • w-facebook

  © 2023 by Name of Template. Proudly created with Wix.com